KONTAKT

Bronislav Maurer
Tel.č.: +421 905 965 961
napíšte nám

DRUHY PODLÁH » Hladené pancierové podlahy

Hladené pancierové podlahy


Pancierové betónové podlahy sa uplatňujú u všetkých typov priemyselných stavieb, sklady, haly, garáže ...

 

Technologický postup:

Zabetónovanie plochy pomocou laserového lúča, alebo hlinníkových lát podľa obtiažnosti (spádované plochy).

Zhutnenie betónovej zmesi pomocou vibračnej laty, alebo ponorného vibrátora.

Zahladenie povrchu pomocou rotačných hladičiek, s použitím vsypových materiálov.

Narezanie dilatácií do hrúbky 1/3 betónovej dosky.

Vytmelenie dilatačných škár špeciálnym PU tmelom.