KONTAKT

Bronislav Maurer
Tel.č.: +421 905 965 961
napíšte nám

DLŽNÍCI

Každej firme sa občas stane, že sa stane obeťou podvodníkov, ktorí zneužijú dobrú vieru dodávateľa. Stáva sa to aj nám.....

 

Na tejto stránke zverejňujeme podnikateľov a firmy, ktoré neplatia svoje záväzky po lehote splatnosti viac ako 60 dní. Aj napriek našej veľkej trpezlivosti a snahe sa dohodnúť sme od nich peniaze ( alebo douhradenie celého záväzku ) zatiaľ neobdržali.

 

Veríme, že Vám tieto informácie pomôžu pri rozhodovaní o spolupráci či nadviazaní obchodných vzťahov s takýmito firmami.

 

 

 

Dušan Rácz - Trockenbau, Prievidza, zodpovedná osoba dlžníka - Dušan Rácz,

dlh ( z r. 2014 ) - 2 148,24 € na p. Rácza bolo podané trestné oznámenie vo veci podvodu